Všeobecné Obchodní Podmínky

Firma: Igor Doleček, Chrášťany 12, Hulín, IČ: 75854040

  1. Smluvní podmínky se vztahují na všechny současné i budoucí obchodní vztahy a řídí se obchodním, popř. občanským zákoníkem.

  2. Odchylné, protichůdné nebo dodatečné podmínky, i když jsou známy, nejsou součástí smlouvy, pokud není jejich platnost výslovně písemně potvrzena.

Ceny

Ceny jsou uvedeny v Kč a nezahrnují DPH. Aktuální ceny platí v době objednávky, plus náklady na dopravu.

Objednávka

Pokud objednáváte prostřednictvím našeho online obchodu, obdržíte automaticky vygenerovaný e-mail s potvrzením objednávky ihned po zadání objednávky. Proto je nezbytné poskytnout platnou e-mailovou adresu. Pokud jste neobdrželi potvrzení objednávky, zkontrolujte prosím svou e-mailovou adresu. Dále máte možnost objednat e-mailem nebo telefonicky.

Dodací lhůty

Dodací lhůta závisí na tom, zda je objednané zboží na skladě v ČR, nebo v některém z našich zahraničních skladů. u zboží v ČR je doba do odeslání 1-3 pracovní dny, u zboží v zahraničí 5-14 pracovních dní.

Veškeré zboží je víceméně neutrálně zabaleno a odesláno. Vaše informace budou zpracovávány automaticky a budou zpracovávány v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. S osobními údaji zákazníků je zacházeno přísně důvěrně a třetí straně neposkytuje žádné informace. Zadáním objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami.

Odpovědnost

Jako prodejce nepřebíráme žádnou odpovědnost za použití předmětů a následné fyzické a psychické poškození. Kromě toho nepřebíráme žádnou odpovědnost za chyby založené na chybách tisku v našich reklamních materiálech a možné chyby v našich internetových obchodech. Igor Doleček výslovně poukazuje na to, že veškeré dodané zboží musí být používáno pouze tak, jak bylo zamýšleno. Jakékoli neoprávněné změny na zboží mohou vést ke zvýšenému riziku. Výrobky smí být používány pouze se souhlasem osob, které je používají. Použití jakýchkoliv položek nezletilými, je zakázán. Doporučuje se používat dodané zboží pouze za přítomnosti partnera nebo jiné osoby. Zjednodušeně řečeno, lidé podílející se hrátkách by se měli měli podrobit lékařskému vyšetření před použitím BDSM pomůcek s ohledem na bezpečnost používání, to platí zejména s respiračním, nebo srdečním onemocněním, nemoci oběhového systému nebo slabostí. Igor Doleček nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoli tělesné, zdravotní nebo jiné škody způsobené nesprávným použitím. Ustanovení zákona o odpovědnosti za výrobek zůstávají nedotčena.

Výhrada vlastnictví

Odeslané zboží zůstává majetkem společnosti až do úplného zaplacení. 

Firma: Igor Doleček, Chrášťany 12, Hulín, IČ: 75854040

Copyright

Všechny obrázky (fotografie) na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem. Nesmí být kopírovány na jiné webové stránky, zveřejněny v nových skupinách nebo jinak zveřejněny na internetu nebo na jiných médiích nebo tištěných materiálech bez předchozího písemného souhlasu.

Místo výkonu Jurisdikce a právní systém

  1. Platí zákony České Republiky. 

  2. Pokud je zákazník právnická osoba, tak v případě soudního jednání bude vždy místo, kde sídlí prodejce.

Mravní ochrana mládeže

Přijetím a akceptováním všeobecných podmínek, potvrzujete, že jste plnoletí. Prodejce uzavírá pouze smlouvy s plnoletými subjekty.

Zákazník potvrzuje odesláním objednávky, že je plnoletý, že jeho údaje jako adresa atd. jsou správné a že zboží převezme plnoletá osoba nebo on sám.

Pokud se zjistí, že objednávky byly vystavovány nezletilou osobou nebo osobou, která se prokazovla nesprávnými údaji, věk, adresa atd., může prodjece podniknout právní kroky a smlouvu ihned vypovědět. Dále může požadovat náhradu škody všech takto podaných objednávek.