Všeobecné Obchodní Podmínky

Firma: Igor Doleček, Chrášťany 12, Hulín, IČ: 75854040

  1. Smluvní podmínky se vztahují na všechny současné i budoucí obchodní vztahy a řídí se obchodním, popř. občanským zákoníkem.

  2. Odchylné, protichůdné nebo dodatečné podmínky, i když jsou známy, nejsou součástí smlouvy, pokud není jejich platnost výslovně písemně potvrzena.

Ceny

Ceny jsou uvedeny v Kč a nezahrnují DPH. Aktuální ceny platí v době objednávky, plus náklady na dopravu.

Objednávka

Pokud objednáváte prostřednictvím našeho online obchodu, obdržíte automaticky vygenerovaný e-mail s potvrzením objednávky ihned po zadání objednávky. Proto je nezbytné poskytnout platnou e-mailovou adresu. Pokud jste neobdrželi potvrzení objednávky, zkontrolujte prosím svou e-mailovou adresu. Dále máte možnost objednat e-mailem nebo telefonicky.

Dodací lhůty

Dodací lhůta závisí na tom, zda je objednané zboží na skladě v ČR, nebo v některém z našich zahraničních skladů. u zboží v ČR je doba do odeslání 1-3 pracovní dny, u zboží v zahraničí 5-14 pracovních dní.

Veškeré zboží je víceméně neutrálně zabaleno a odesláno. Vaše informace budou zpracovávány automaticky a budou zpracovávány v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. S osobními údaji zákazníků je zacházeno přísně důvěrně a třetí straně neposkytuje žádné informace. Zadáním objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami.

Odstoupení od smlouvy

Poučení k odstoupení od smlouvy

Do 14 dnů od zakoupení máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. 14-denní lhůta pro odstoupení začíná od dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzala zboží.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem, nebo e-mailem). Můžete k tomu použít kontaktní formulář, který ale není předepsaný. Tento formulář můžete rovněž vyplnit nebo jiné jednoznačné prohlášení podat na naší webové stránce (www.extra-boty.cz). Jestliže zvolíte tuto možnost, zašleme Vám neprodleně (např. e-mailem) potvrzení o příjmu Vašeho odstoupení od smlouvy.

K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je postačující odeslání odpovídajícího prohlášení před uplynutím lhůty.

Následky odstoupení od smlouvy

Jestliže odstoupíte od této smlouvy jsme Vám povinni vrátit platby, které jsme od Vás obdrželi, bez nákladů na dopravu a to ihned, nejpozději během 30 dnů ode dne, ve kterém jsme od Vás obdrželi prohlášení o odstoupení od smlouvy. Jestliže nebylo s Vámi dohodnuto něco jiného, použijeme pro vrácení Vaší platby stejný platební prostředek, který jste zvolili při původní transakci.

Vrácení platby můžeme pozdržet až do té doby než dostaneme zboží zpátky nebo do té doby než předložíte doklad o zpětné zásilce - podle toho, co obdržíme dříve. Zboží nám musíte předat nebo zaslat zpátky pokud možno ihned, v každém případě ale nejpozději během čtrnácti dnů od dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od smlouvy. Lhůtu dodržíte, jestliže odešlete zboží před vypršením lhůty 14 dnů.

Za zpětnou zásilku nesete sami bezprostřední náklady. Ztrátu hodnoty zboží musíte nahradit jen v případě, jestliže došlo Vaším nepřiměřeným zacházením se zbožím k poškození jeho stavu, změně vlastností nebo ke ztrátě funkčnosti.

Odpovědnost

Jako prodejce nepřebíráme žádnou odpovědnost za použití předmětů a následné fyzické a psychické poškození. Kromě toho nepřebíráme žádnou odpovědnost za chyby založené na chybách tisku v našich reklamních materiálech a možné chyby v našich internetových obchodech. Igor Doleček výslovně poukazuje na to, že veškeré dodané zboží musí být používáno pouze tak, jak bylo zamýšleno. Jakékoli neoprávněné změny na zboží mohou vést ke zvýšenému riziku. Výrobky smí být používány pouze se souhlasem osob, které je používají. Použití jakýchkoliv položek nezletilými, je zakázán. Doporučuje se používat dodané zboží pouze za přítomnosti partnera nebo jiné osoby. Zjednodušeně řečeno, lidé podílející se hrátkách by se měli měli podrobit lékařskému vyšetření před použitím BDSM pomůcek s ohledem na bezpečnost používání, to platí zejména s respiračním, nebo srdečním onemocněním, nemoci oběhového systému nebo slabostí. Igor Doleček nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoli tělesné, zdravotní nebo jiné škody způsobené nesprávným použitím. Ustanovení zákona o odpovědnosti za výrobek zůstávají nedotčena.

Výhrada vlastnictví

Odeslané zboží zůstává majetkem společnosti až do úplného zaplacení. 

Firma: Igor Doleček, Chrášťany 12, Hulín, IČ: 75854040

Copyright

Všechny obrázky (fotografie) na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem. Nesmí být kopírovány na jiné webové stránky, zveřejněny v nových skupinách nebo jinak zveřejněny na internetu nebo na jiných médiích nebo tištěných materiálech bez předchozího písemného souhlasu.

Místo výkonu Jurisdikce a právní systém

  1. Platí zákony České Republiky. 

  2. Pokud je zákazník právnická osoba, tak v případě soudního jednání bude vždy místo, kde sídlí prodejce.

Mravní ochrana mládeže

Přijetím a akceptováním všeobecných podmínek, potvrzujete, že jste plnoletí. Prodejce uzavírá pouze smlouvy s plnoletými subjekty.

Zákazník potvrzuje odesláním objednávky, že je plnoletý, že jeho údaje jako adresa atd. jsou správné a že zboží převezme plnoletá osoba nebo on sám.

Pokud se zjistí, že objednávky byly vystavovány nezletilou osobou nebo osobou, která se prokazovla nesprávnými údaji, věk, adresa atd., může prodjece podniknout právní kroky a smlouvu ihned vypovědět. Dále může požadovat náhradu škody všech takto podaných objednávek.